Iespieddarbi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 12.05.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Iespieddarbi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/22
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.05.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Lita Kļaviņa, tālr.: 26517377, e-pasts: lita.klavina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Drukas fails

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 17.05.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 24.05.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 31.05.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. un 4. daļa: 06.06.2016.
2. un 3. daļa: 06.06.2016.
  Līguma izpildītājs: 1. un 4. daļa: SIA "Veiters korporācija"
2. un 3. daļa: SIA "Green print"
  Līguma termiņš: 1. un 4. daļa: 31.03.2017.
2. un 3. daļa: 31.03.2017.
  Līgumcena (bez PVN): 1. un 4. daļa: 6 901.50 EUR
2. un 3. daļa: 9 157.00 EUR
  Līguma grozījumi: