ID karšu un printera materiālu iegāde LNB lasītāju karšu izgatavošanai

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 15.02.2016.
  Iepirkuma nosaukums: ID karšu un printera materiālu iegāde LNB lasītāju karšu izgatavošanai
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/02
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.02.2016. līdz plkst.10:00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 23.02.2016 (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.02.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 21.03.2016
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 12.04.2016
  Līguma izpildītājs: SIA "BIS S"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 13 495,00 EUR
  Līguma grozījumi: