Grāmatniecības muzeja vitrīnu klimata iekārtu iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 22.04.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Grāmatniecības muzeja vitrīnu klimata iekārtu iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/11
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

05.05.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 05.05.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 09.05.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 11.07.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "C2"
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 11 460,00 EUR
  Līguma grozījumi: