G.Birkerta un Nacionālās bibliotēkas projekta vēstures ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 09.09.2016.
  Iepirkuma nosaukums: G.Birkerta un Nacionālās bibliotēkas projekta vēstures ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/59
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.09.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Ieva Laizāne, tālr.: 67716235, e-pasts: ieva.laizane@lnb.lv

Objekta apskatei:
Nita Apsīte, tālr.: 67806118, e-pasts: nita.apsite@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Vadošais personāls (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.09.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.09.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 12.10.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Dd studio"
  Līguma termiņš: 20.12.2016.
  Līgumcena (bez PVN): 23 000,00 EUR
  Līguma grozījumi: