Gājēju celiņa projektēšana un izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 15.08.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Gājēju celiņa projektēšana un izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/50
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.08.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Ivars Ķīsis, tālr.: 25632420, e-pasts: ivars.kisis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
        Plāna shēma (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 17.08.2016. (PDF)
Papildus informācija 2, 25.08.2016. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.08.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums, 29.08.2016. (PDF)
Ziņojums, 14.09.2016. (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 14.09.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "VIA MEŽS"
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 20 266,00 EUR
  Līguma grozījumi: