Gājēju celiņa projektēšana un izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.07.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Gājēju celiņa projektēšana un izbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 3
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/40
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

10.08.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Ivars Ķīsis, tālr.: 25632420, e-pasts: ivars.kisis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
        1. pielikums (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (XLSX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 10.08.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: -
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 10.08.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Iepirkumu procedūra pārtraukta, jo nav saņemts neviens piedāvājums.
Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -