Fiziskās apsardzes pakalpojumi

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 24.01.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Fiziskās apsardzes pakalpojumi
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/2
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

28.02.2018.

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Informācija par apakšuzņēmējiem un/vai personām un/vai piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēja/personas apliecinājums (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Atsauksme (DOCX)
8. pielikums. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa (DOC)
9. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 2, 23.02.2018. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 28.02.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.03.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: