Elektroenerģijas iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 20.01.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Elektroenerģijas iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/3
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

14.03.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 01.02.2017. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 14.03.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.04.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 27.04.2017.
  Līguma izpildītājs: AS "Latvenergo"
  Līguma termiņš: 1 gads
  Līgumcena (bez PVN): 663 663,00 EUR
  Līguma grozījumi: