Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā kongresā IAML 2017

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 26.05.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā kongresā IAML 2017
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/20
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

07.06.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Objekta apskatei:
Viktorija Moskina, tālr.: 67806131, e-pasts: viktorija.moskina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 07.06.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 12.06.2017.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Pica serviss"
2. daļa: SIA "Pica serviss"
3. daļa: SIA "Riga Catering Service"
  Līguma termiņš: 1 mēnesis
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 4 092,00 EUR
2. daļa: 6 594,00 EUR
3. daļa: 5 703,00 EUR
  Līguma grozījumi: