Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.01.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/02
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.01.2017. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros un kontaktpunkts dokumentu saņemšanai / iesniegšanai:
Vita Valheima, tālr.: 28343311, e-pasts: vita.valheima@lnb.lv

Objekta apskatei:
Iluta Kalniņa, tālr.: 67716239, e-pasts: iluta.kalnina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Apliecinājums par vides prasību nodrošināšanu (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
ar 17.01.2017. veiktajiem labojumiem

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 24.01.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 27.01.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -