Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 21.07.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/43
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

08.08.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Iluta Kalniņa, tālr.: 67716063, e-pasts: Iluta.Kalnina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Apliecinājums par vides prasību ievērošanu (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 26.07.2016. (PDF)
Papildus informācija 2, 27.07.2016. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 08.08.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 15.08.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 19.08.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "HWS Management"
  Līguma termiņš: 19.08.2017.
  Līgumcena (bez PVN): 10 000,00 EUR
  Līguma grozījumi: