Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 07.06.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana LNB norisēs
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/31
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Lita Kļaviņa, tālr.: 26517377, e-pasts: lita.klavina@lnb.lv

Objekta apskatei: Iluta Kalniņa, tālr.: 67716239, e-pasts: iluta.kalnina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Apliecinājums par vides prasību ievērošanu (DOC)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: -
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: -
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 08.06.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -