Drukas pakalpojumu nodrošināšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 02.02.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Drukas pakalpojumu nodrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/6
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

23.02.2018. plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Līguma projekts (DOC)
8. pielikums. Apliecinājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 09.02.2018. (PDF)
Papildus informācija 2, 15.02.2018. (PDF)
Papildus informācija 3, 22.02.2018. (PDF)
Papildus informācija 4, 22.02.2018. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 23.02.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 21.03.2018.
05.04.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)
Ziņojums 1 (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 18.04.2018.
2. daļa: 18.04.2018.
3. daļa: 18.04.2018.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Jelgavas tipogrāfija"
2. daļa: SIA "Māras druka"
3. daļa: SIA "S-Print Baltic"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 1 gads
2. daļa: 1 gads
3. daļa: 1 gads
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 27 167,00 EUR
2. daļa: 13 074,23 EUR
3. daļa: 5 132,40 EUR
  Līguma grozījumi: