Drukas darbi – rakstu krājuma izdošana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 07.09.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Drukas darbi – rakstu krājuma izdošana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/43
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

18.09.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Kristīne Robežniece, e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 18.09.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.09.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 23.10.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Zelta rudens"
  Līguma termiņš: 2 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
  Līgumcena (bez PVN): 348,00 EUR
  Līguma grozījumi: