Drukas darbi: grāmata – katalogs

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.10.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Drukas darbi: grāmata – katalogs
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/55
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

16.10.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Kristīne Robežniece, e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 06.10.2015. (PDF)
Papildus informācija 2, 13.10.2015. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 16.10.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 19.10.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 08.12.2015.
  Līguma izpildītājs: SIA "Jelgavas tipogrāfija"
  Līguma termiņš: 15 dienas no līguma spēkā stāšanās brīža
  Līgumcena (bez PVN): 3 976,20 EUR
  Līguma grozījumi: