Digitālo objektu pārvaldības sistēmas uzturēšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 23.01.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Digitālo objektu pārvaldības sistēmas uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/5
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.02.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOCX)
4. pielikums. CV forma piedāvātajam personālam (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
8. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.02.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 16.03.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 20.04.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "Lightsoft solutions"
  Līguma termiņš: 24 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 39 596,00 EUR
  Līguma grozījumi: