Digitālās kolekcijas "Dziesmu un Deju svētki" lietotāja saskarnes izstrāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.11.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Digitālās kolekcijas "Dziesmu un Deju svētki" lietotāja saskarnes izstrāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/38/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.11.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
3. pielikums. Pieredze (DOC)
4. pielikums. Personāla CV (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
6. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
8. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 17.11.2017. (PDF)

Papildus informācija 2, 22.11.2017. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 24.11.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.12.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Lēmums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 27.12.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "Re-Lab"
  Līguma termiņš: 30.08.2018.
  Līgumcena (bez PVN): 24 793,39 EUR
  Līguma teksts: Līgums (PDF)
  Līguma grozījumi: Grozījumi (15.08.2018.)