Degvielas iegāde

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 07.11.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Degvielas iegāde
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/35
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

22.11.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Degvielas uzpildes stacijas (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 22.11.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 23.11.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 05.12.2018.
  Līguma izpildītājs: AS "VIADA BALTIJA"
  Līguma termiņš: 01.01.2019.–31.12.2020.
  Līgumcena (bez PVN): 21 072,00 EUR
  Līguma grozījumi: