Datu pārraides tīkla izveide un nodrošināšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 20.03.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Datu pārraides tīkla izveide un nodrošināšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/14
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

31.03.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOCX)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 31.03.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 7.04.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 10.04.2017.
  Līguma izpildītājs: SIA "Lattelecom"
  Līguma termiņš: 31.12.2017.
  Līgumcena (bez PVN): 41 998,50 EUR
  Līguma grozījumi: