Datu apstrādes un apmaiņas nodrošināšanas pakalpojums

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 29.03.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Datu apstrādes un apmaiņas nodrošināšanas pakalpojums
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/05
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

11.04.2016. līdz plkst.10:00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOC)
3. pielikums. CV forma piedāvātajam personālam (DOCX)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 11.04.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.04.2016
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 25.04.2016
  Līguma izpildītājs: Antonijs Kipāns
  Līguma termiņš: 36 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 22 246.20 EUR
  Līguma grozījumi: