Datoru iekārtas un datortehnikas rezerves daļas

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 08.11.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Datoru iekārtas un datortehnikas rezerves daļas
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/37
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

20.11.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
6. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 20.11.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 22.11.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Lēmums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 29.11.2018.
  Līguma izpildītājs:

1.daļa - SIA "TelCom"

2.daļa - SIA "Atea"

  Līguma termiņš: 3 nedēļas
  Līgumcena (bez PVN):

1.daļa - 13 611,90 EUR

2.daļa - 321,05 EUR

  Līguma teksts:

1.daļa - Līgums (PDF)

2.daļa - Līgums (PDF)

  Līguma grozījumi: