Datoru iekārtas un datortehnikas rezerves daļas

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 16.01.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Datoru iekārtas un datortehnikas rezerves daļas
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/3
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

29.01.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
6. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 29.01.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.01.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Lēmums (PDF)

Lēmums_2 (PDF) (08.02.2018.)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:

1.daļa - bez rezultāta

2.daļa - 13.02.2018.

3.daļa - 31.01.2018.

  Līguma izpildītājs: SIA "TelCom"
  Līgumcena (bez PVN):

2.daļa - 19 540,35 EUR

3.daļa - 1 162,00 EUR

  Līguma teksts:

Līgums 2.daļa (PDF)

Līgums 3.daļa (PDF)

  Līguma grozījumi: