Datoru iekārtas un datortehnikas rezerves daļas

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 30.10.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Datoru iekārtas un datortehnikas rezerves daļas
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/37
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

10.11.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOCX)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
6. pielikums. Līguma paraugs (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 10.11.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 14.11.2017.
  Iepirkuma procedūras lēmums:

Lēmums (PDF)

Lēmums_2 (PDF) 30.11.2017.

Lēmums_3 (PDF) 21.12.2017.

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:

1.daļa - bez rezultāta

2.daļa - 15.11.2017.

  Līguma izpildītājs:

1.daļa - bez rezultāta

2.daļa - SIA "LDC Datortehnika"

  Līguma termiņš: Līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei
  Līgumcena (bez PVN):

1.daļa - bez rezultāta

2.daļa - 6804,76 EUR

  Līguma teksts:

1.daļa - bez rezultāta

2.daļa - Līgums (PDF)

  Līguma grozījumi: