Cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 28.09.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/65
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

10.10.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 06.10.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 10.10.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.10.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 22.12.2016.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Ragn Sells"
2. daļa: Bez rezultāta, jo netika saņemts neviens piedāvājums.
  Līguma termiņš: 60 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: EUR 11 931,00
2. daļa: -
  Līguma grozījumi: