Cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 29.09.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/50
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

12.10.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 06.10.2015. (PDF)
 
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 12.10.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
 
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 15.10.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 21.12.2015.
2. daļa: 04.01.2016.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Ragn-Sells"
2. daļa: SIA "Clean R"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 12 mēneši
2. daļa: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 8.70 EUR (par vienību)
2. daļa: 2.20 EUR (par vienību)
  Līguma grozījumi: