Cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 22.09.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Cieto sadzīves atkritumu savākšana un izvešana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/41
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

05.10.2015. līdz plkst. 11:00
Iepirkuma procedūra pārtraukta.

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1, 25.09.2015. (PDF)
Papildus informācija 2, 29.09.2015. (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 05.10.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iepirkuma procedūra pārtraukta.
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.09.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums:  
  Līguma izpildītājs:  
  Līguma termiņš:  
  Līgumcena (bez PVN):  
  Līguma grozījumi: