Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 05.08.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/47
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 11.08.2016. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: -
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: -
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.08.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Ziņojums (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: -
  Līguma izpildītājs: -
  Līguma termiņš: -
  Līgumcena (bez PVN): -
  Līguma grozījumi: -