Būves tehniskā apsekošana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 17.05.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Būves tehniskā apsekošana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: -
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.05.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Didzis Paegle, tālr.: 29245555, e-pasts: Didzis.Paegle@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums(DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.05.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 26.05.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 31.05.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "Baltex Group"
  Līguma termiņš: 3 nedēļas no līguma stāšanās spēkā.
  Līgumcena (bez PVN): 800,00 EUR
  Līguma grozījumi: