Bīstamo iekārtu apkalpošana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 19.09.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Bīstamo iekārtu apkalpošana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/56
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

20.10.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai un dokumentu iesniegšanai:
Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806103, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju:
Juris Ģiedris, tālr.: 29456979

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)
7. pielikums. Līguma paraugs (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 20.10.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 06.12.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 22.12.2016.
  Līguma izpildītājs: AS "Latvijas lifts – Šindlers"
  Līguma termiņš: 60 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): EUR 118 150,00
  Līguma grozījumi: