Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu iegādāšanās

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 29.05.2018.
  Iepirkuma nosaukums: Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu iegādāšanās
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2018/18
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

11.06.2018. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
4. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 11.06.2018.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 11.06.2018.
15.06.2018.
  Iepirkuma procedūras ziņojums:

Ziņojums (PDF)
Ziņojums 2 (PDF)

4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 19.06.2018.
2. daļa: 19.06.2018.
3. daļa: 19.06.2018.
4. daļa: 19.06.2018.
5. daļa: 19.06.2018.
6. daļa: 19.06.2018.
7. daļa: 19.06.2018.
8. daļa: 19.06.2018.
9. daļa: 19.06.2018.
10. daļa: 19.06.2018.
11. daļa: 19.06.2018.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Apgāds Zvaigzne ABC"
2. daļa: SIA "Jāņa Rozes apgāds"
3. daļa: SIA "Liels un mazs"
4. daļa: SIA "Pētergailis"
5. daļa: SIA "Latvijas Mediji"
6. daļa: SIA "Dienas Grāmata"
7. daļa: SIA "Madris"
8. daļa: SIA "BaibaBooks"
9. daļa: SIA "Omnia mea"
10. daļa: SIA "Prometejs AB"
11. daļa: SIA "Lietusdārzs"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 1 mēnesis
2. daļa: 1 mēnesis
3. daļa: 1 mēnesis
4. daļa: 1 mēnesis
5. daļa: 1 mēnesis
6. daļa: 1 mēnesis
7. daļa: 1 mēnesis
8. daļa: 1 mēnesis
9. daļa: 1 mēnesis
10. daļa: 1 mēnesis
11. daļa: 1 mēnesis
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 6 670,50 EUR
2. daļa: 5 357,15 EUR
3. daļa: 2 010,00 EUR
4. daļa: 5 980,50 EUR
5. daļa: 2 007,00 EUR
6. daļa: 2 032,05 EUR
7. daļa: 780,00 EUR
8. daļa: 1 150,50 EUR
9. daļa: 900,00 EUR
10. daļa: 1 027,50 EUR
11. daļa: 1 050,00 EUR
  Līguma grozījumi: