Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu iegādāšanās

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 13.05.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu iegādāšanās
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/18
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.05.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti: Papildus informācija 1, 16.05.2017. (PDF)
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 26.05.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 31.05.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 02.06.2017.
  Līguma izpildītājs: 1.daļa: Zvaigzne ABC
2.daļa: SIA "Jāņa Rozes apgāds"
3.daļa: AS "Lauku Avīze"
4.daļa: SIA "Liels un mazs"
5.daļa: SIA "Pētergailis"
6.daļa: SIA "Egmont Latvija"
7.daļa: SIA "Lietusdārzs"
8.daļa: SIA "Izdevniecība Annele"
  Līguma termiņš: 3 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 10 662,24 EUR
2. daļa: 8 522,14 EUR
3. daļa: 2 910,00 EUR
4. daļa: 7 139,74 EUR
5. daļa: 3 918,80 EUR
6. daļa: 2 402,48 EUR
7. daļa: 1 200,86 EUR
8. daļa: 692,58 EUR
  Līguma grozījumi: