Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu iegādāšanās

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 19.06.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu iegādāšanās
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/27
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.07.2015. līdz plkst. 11:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Kristīne Robežniece, e-pasts: kristine.robezniece@lnb.lv
Par iepirkuma saturu: Silvija Tretjakova, tālr.: 67716038, 29492456, e-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.07.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 16.07.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (DOC)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: Iepirkuma daļa 1 un 2: 14.07.2015
Iepirkuma daļa 3: 15.07.2015.
Iepirkuma daļa 4: 15.07.2015.
Iepirkuma daļa 5: 15.07.2015.
Iepirkuma daļa 6: 15.07.2015.
Iepirkuma daļa 7: 15.07.2015.
Iepirkuma daļa 8: 15.07.2015.
Iepirkuma daļa 9: 15.07.2015.
Iepirkuma daļa 11: 15.07.2015.
  Līguma izpildītājs: Iepirkuma daļa 1 un 2: SIA "Zvaigzne ABC"
Iepirkuma daļa 3: A/S "Lauku avīze"
Iepirkuma daļa 4: SIA "Liels un mazs"
Iepirkuma daļa 5: SIA "Pētergailis"
Iepirkuma daļa 6: SIA "Jāņa Rozes apgāds"
Iepirkuma daļa 7: SIA "Lietusdārzs"
Iepirkuma daļa 8: SIA "Mansards"
Iepirkuma daļa 9: SIA "Neputns"
Iepirkuma daļa 11: SIA "Dienas Grāmata"
  Līguma termiņš: Iepirkuma daļa 1 un 2: 25.07.2015.
Iepirkuma daļa 3: 17.08.2015.
Iepirkuma daļa 4: 17.08.2015.
Iepirkuma daļa 5: 17.08.2015.
Iepirkuma daļa 6: 17.08.2015.
Iepirkuma daļa 7: 17.08.2015.
Iepirkuma daļa 8: 27.07.2015.
Iepirkuma daļa 9: 27.07.2015.
Iepirkuma daļa 11: 17.08.2015.
  Līgumcena (bez PVN): Iepirkuma daļa 1 un 2: 13 323,64 EUR
Iepirkuma daļa 3: 2 475,00 EUR
Iepirkuma daļa 4: 2 710,71 EUR
Iepirkuma daļa 5: 1 750,28 EUR
Iepirkuma daļa 6: 1 621,27 EUR
Iepirkuma daļa 7: 1 396,50 EUR
Iepirkuma daļa 8: 1 895,25 EUR
Iepirkuma daļa 9: 593,75 EUR
Iepirkuma daļa 11: 946,96 EUR
  Līguma grozījumi: