Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu iegādāšanās 3

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 26.07.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu iegādāšanās 3
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/42
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

22.08.2016. līdz plkst. 11.00

  Kontaktpersona:

Par iepirkuma dokumentāciju: Ieva Laizāne, tālr.: 67716235, e-pasts: ieva.laizane@lnb.lv

Par iepirkuma satura jautājumiem: Silvija Tretjakova, tālr.: 67716038, 29492456, e-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums (DOC)
3. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
4. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
5. pielikums. Līguma paraugs (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 22.08.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 16.09.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 1. daļa: 19.09.2016.
2. daļa: 19.09.2016.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "Apgāds "Kontinents""
2. daļa: IK "Virja AK"
  Līguma termiņš: 1. daļa: 19.12.2016.
2. daļa: 19.12.2016.
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 1 756,44 EUR
2. daļa: 1 350,72 EUR
  Līguma grozījumi: