Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 04.03.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: -
  Iepirkuma procedūras veids: Cenu aptauja
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

14.03.2016. līdz plkst. 12:00

  Kontaktpersona: Čarlijs Bērziņš, tālr. 20055083; e-pasts: carlijs.berzins@lnb.lv
  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Pieteikums (DOCX)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 14.03.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 18.03.2016.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 07.04.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "TOPERS"
  Līguma termiņš: 1 gads
  Līgumcena (bez PVN): Gada līguma summa nepārsniedz 2 000,00 EUR
  Līguma grozījumi: