Autorizācijas sistēmas "identifikators" uzturēšana

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 23.10.2015.
  Iepirkuma nosaukums: Autorizācijas sistēmas "identifikators" uzturēšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2015/61
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.11.2015. līdz plkst. 10:00

  Kontaktpersona:

Par iepirkumu: Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv
Tehniskiem jautājumiem: Jānis Freimanis, tālr.: 67716225, e-pasts: janis.freimanis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija-piedāvājums (DOCX)
3. pielikums. Pieredzes saraksts (DOCX)
4. pielikums. CV forma personālam (DOCX)
5. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
6. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
7. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
8. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 03.11.2015.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 13.11.2015.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 24.11.2015.
  Līguma izpildītājs: AS "Exigen Services Latvia"
  Līguma termiņš: 24.11.2016.
  Līgumcena (bez PVN): 17 952,00
  Līguma grozījumi: