Attēlu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)"

IzdrukātNosūtīt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 23.10.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Attēlu digitalizācija, īstenojot ERAF projektu "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)"
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/34/ERAF
  Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

21.11.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOCX)
1. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
   A pielikums (XLSX)
   B pielikums. Nodevumu datu struktūras apraksts (DOCX)
   C pielikums. DOM importa shēmas (ZIP)
   D pielikums (XLSX)
2. pielikums. Pieteikums (DOCX)
3. pielikums. Apliecinājums (DOCX)
4. pielikums. Pretendenta realizēto projektu saraksts (DOCX)
5. pielikums. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV (DOCX)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Līguma projekts ar grozījumiem (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:

Papildus informācija 1 , 01.11.2017 (PDF)

Papildus informācija 2 , 03.11.2017 (PDF)

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums:

21.11.2017.

  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 07.12.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 28.12.2017.
  Līguma izpildītājs: AS "Fitek"
  Līguma termiņš: 6 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 46 944,65 EUR
  Līguma teksts: Līgums (PDF)
  Līguma grozījumi: Grozījumi (28.06.2018.)