Apmeklētāju statistikas risinājuma piegāde un uzstādīšana

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 16.11.2016.
  Iepirkuma nosaukums: Apmeklētāju statistikas risinājuma piegāde un uzstādīšana
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2016/84
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

29.11.2016. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Informācijas apmaiņai iepirkuma procedūras ietvaros un dokumentu saņemšanai / iesniegšanai:
Iveta Tiltiņa, tālr.: 67806130, e-pasts: ITiepkom@lnb.lv

Objekta apskatei:
Gvido Sproģis, tālr.: 67716061, e-pasts: gvido.sprogis@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOCX)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības saraksts (DOC)
5. pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOCX)
7. pielikums. Līguma projekts (DOCX)

  Citi pievienotie dokumenti:  
2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 29.11.2016.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem: Iesniegtie piedāvājumi (PDF)
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 29.11.2016
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 14.12.2016.
  Līguma izpildītājs: SIA "ENTRA"
  Līguma termiņš: 12 mēneši
  Līgumcena (bez PVN): 6 978,00 EUR
  Līguma grozījumi: