Apmeklētāju somas un ķermeņa uzlīmes

Izdrukāt
1. Iepirkuma izsludināšana:  
  Paziņojuma publicēšanas datums: 16.10.2017.
  Iepirkuma nosaukums: Apmeklētāju somas un ķermeņa uzlīmes
  Iepirkuma identifikācijas Nr.: LNB/2017/33
  Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9. pantā noteiktajā kārtībā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

27.10.2017. līdz plkst. 10.00

  Kontaktpersona:

Anita Egle-Bērtiņa, tālr.: 67806100, e-pasts: anita.bertina@lnb.lv

  Nolikums ar pielikumiem:

Nolikums (DOC)
1. pielikums. Pieteikums (DOC)
2. pielikums. Tehniskā specifikācija (DOC)
    Pielikums 1 (DOCX)
3. pielikums. Pretendenta pieredze (DOC)
4. pielikums. Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedru saraksts (DOC)
5. pielikums. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (DOC)
6. pielikums. Finanšu piedāvājums (DOC)

  Citi pievienotie dokumenti:

 

2. Piedāvājumu atvēršana  
  Piedāvājumu atvēršanas datums: 27.10.2017.
  Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem:  
3. Paziņojums par lēmumu  
  Lēmuma pieņemšanas datums: 06.11.2017.
  Iepirkuma procedūras ziņojums: Ziņojums (PDF)
4. Paziņojums par noslēgto līgumu  
  Līguma noslēgšanas datums: 10.11.2017.
  Līguma izpildītājs: 1. daļa: SIA "PRO – BALTIC"
2. daļa: -
  Līguma termiņš: 1. daļa: 2 mēneši
2. daļa: -
  Līgumcena (bez PVN): 1. daļa: 7 960,00 EUR
2. daļa: -
  Līguma grozījumi: