Latvijas Nacionālās bibliotēkas mācību telpa "Virtakas klase"

Izdrukāt
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Radošā darbnīca "Virtakas klasē". Foto: Krists Luhaers
Astras Spalvēnas lekcija "Manuskripti buljonā neslīkst". Foto: Krists Luhaers
Astras Spalvēnas lekcija "Manuskripti buljonā neslīkst". Foto: Krists Luhaers
1
2
3
4
5

"Virtakas klase" piedāvā izglītojošo programmu, kas papildina un izvērš Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgajā ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" skatītās tēmas. Mācību telpa nosaukta par godu Virtakas iezim, kurā iegrebtas saglabājušās vēlo viduslaiku dzimtu piederības zīmes un aizsargzīmes. Klases telpā apskatāma Virtakas rakstu kopija.

"Virtakas klases" muzejpedagogu komanda izstrādājusi vairākus attālināmi lietojamus mācību materiālus dažādām vecuma grupām. Tos iespējams izmantot, gan mācoties no mājām, gan klasē. Mācību materiālus papildina ieteikumi skolotājiem. Piedāvājam LNB muzejpedagogu vadītas nodarbības Zoom platformā skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem, izmantojot šos attālināti lietojamos mācību materiālus. Pieteikšanās un vairāk informācijas pa e-pastu: gramata.latvija@lnb.lv vai pa tālruni: 26420065.

TIEŠSAISTES NODARBĪBU UN DARBNĪCU PIEDĀVĀJUMS (PDF)

 

KLĀTIENES APMEKLĒJUMS

Ekspozīcija "Grāmata Latvijā" sniedz ieskatu Latvijas grāmatniecības vēsturē pasaules kultūrvēstures kontekstā. Apmeklētājus ekspozīcijā sagaidīs dažādām vecumu grupām piemēroti interaktīvi uzdevumi, vizuāli pārsteigumi un unikāli priekšmeti ar aizraujošiem stāstiem. Ekspozīcijas apmeklējums – bez maksas.

"Virtakas klases" izglītojošā programma piedāvā interaktīvas ekskursijas, izglītojošas nodarbības un praktiskas darbnīcas.

SĀKUMSKOLAS SKOLĒNIEM (PDF)
PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM (PDF)
VIDUSSKOLĒNIEM (PDF)
PIEAUGUŠAJIEM (PDF)

 
Ekskursijas un radošās darbnīcas izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem"

Vecums: 6.–9. klase

Mūsdienu jauniešiem labi zināmas parādības izrādās cieši saistītas ar kādreiz aizliegto Vidzemes brāļu draudzi. Apmeklējot izstādi, ekskursijas dalībnieki noskaidros, kāds hernhūtiešiem un Vidzemes brāļu draudzei sakars ar šodienas jaunieti. Skolēni paplašinās redzesloku un gūs priekšstatu par dažādu vēstures notikumu lomu tajā, kāda Latvija ir šodien. Savukārt, kaligrāfijas darbnīcā praksē izmēģinot rakstīt ar spalvaskātu un tušu, skolēni gan iejutīsies senākos laikos, gan pārdomās rokraksta lomu savā ikdienā. Izzinot vēsturi, tiek veicināta prasme sasaistīt pagātnes norises ar mūsdienu dzīvi un izvēlēm.
 

Vecums: 10.–12. klase

Sarunā ar ekskursijas vadītāju dalībnieki noskaidros, kāda ir hernhūtiešu un Vidzemes brāļu draudzes loma latviešu inteliģences veidošanās procesā Latvijas teritorijā. Lai jaunietis izzinātu Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu un iesaistītos tā aizsargāšanā un saglabāšanā, būtiski gūt zināšanas un veidot pamatotu viedokli par kultūras mantojumu un sasaistīt to ar savu šodienas pieredzi. Savukārt, kaligrāfijas darbnīcā praksē izmēģinot rakstīt ar spalvaskātu un tušu, skolēni izzinās rokraksta lomu cilvēka dzīvē senāk un mūsdienās. Izzinot vēsturi, tiek veicināta prasme sasaistīt pagātnes norises ar mūsdienu dzīvi un izvēlēm.
 

LNB pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" un Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja vienotais apmeklējums skolēniem

Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju šķir tikai viena gājēju pāreja Valguma ielā. Kaimiņi ir nolēmuši sadarboties, lai izveidotu starpdisciplināru, izglītojošu piedzīvojumu, kas ļauj iepazīt ekspozīciju par dzelzceļa vēsturi un piedalīties nodarbībā par pastkaršu izgatavošanas vēsturi.

Ekspozīcijas apmeklējums grupai Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā – 15,00 EUR (neatkarīgi no skolēnu skaita). Nodarbības apmeklējums LNB – bez maksas.

PAMATSKOLU UN VIDUSSKOLU SKOLĒNIEM (PDF)

 

TIEŠSAISTES IZLAUŠANĀS SPĒLES

Vecums: 5.–9. klase, jebkurš interesents

Mūsu dzīvē jau kādu laiku līdzās pastāv drukātās grāmatas un dažādas digitālās tehnoloģijas. Izlaušanās spēlēs "Vai grāmatas ir kaitīgas?" un "Digitālās tehnoloģijas – labi vai slikti?" vari noskaidrot, cik ilgtspējīga ir šo preču ražošana un izmantošana un kas notiek, kad grāmatas un digitālās tehnoloģijas savu laiku nokalpojušas. Izaušanās spēlēs grāmatu un digitālo tehnoloģiju dzīves ceļš skatīts saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, spēles liek aizdomāties par ikdienas patēriņu. Vairāk par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem ŠEIT. Izlaušanās istaba tapusi sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru projekta "Bridge 47" ietvaros.

VAI GRĀMATAS IR KAITĪGAS? (SPĒLĒŠANAI DATORĀ)
VAI GRĀMATAS IR KAITĪGAS? (SPĒLĒŠANAI MOBILAJĀ IERĪCĒ)
DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS – LABI VAI SLIKTI? (SPĒLĒŠANAI DATORĀ)
DIGITĀLĀS TEHNOLOĢIJAS – LABI VAI SLIKTI? (SPĒLĒŠANAI MOBILAJĀ IERĪCĒ)

 

ATTĀLINĀTO MĀCĪBU MATERIĀLI

Attālināto mācību materiāls "Grāmatu ilustrācijas cauri gadsimtiem"

Vecums: 2.–4. klase

Aizraujošs ieskats ilustrāciju vēsturē no pirmajiem ar roku zīmētajiem attēliem manuskriptu grāmatās līdz tādiem vairākās paaudzēs iemīļotiem varoņu atveidojumiem kā Zīļuks un Vinnijs Pūks. Ar rosinošu jautājumu un radošo uzdevumu palīdzību skolēni iepazīst atšķirīgus ilustrāciju veidus un mērķus, mācās izvēlēties piemērotāko tehniku un stilu savas ieceres sasniegšanai.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)
 

Attālināto mācību materiāls "Burtveidols"

Vecums: 3.–6. klase

Mācību materiāls palīdz skolēniem veidot izpratni par burtveidola vēsturi, kā arī sniedz stratēģiju un padomus sava burtveidola izstrādei. Materiāls var tikt izmantots tehnoloģiju, vizuālās mākslas un sociālo zinību mācību satura apguvei.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)
 

Attālināto mācību materiāls "Kas ir zīmes un simboli? Virtakas raksti un zīmes mums apkārt"

Vecums: 4.–6. klase

Mācību materiāla mērķis ir saprast zīmju un simbolu kopīgās un atšķirīgās pazīmes un funkcijas, kā arī iepazīstināt skolēnus ar Virtakas iezī iegrebto lībiešu piederības un aizsardzības zīmju vēsturi.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)
 

Attālināto mācību materiāls "Dziesmas un dzeja – tautas spēks"

Vecums: 8.–9. klase, vidusskola

Materiāls palīdz skolēniem apzināties dzejas nozīmi Latvijas kultūras vēsturē un rast pamatojumu, ka dzeja ir klātesoša katra cilvēka ikdienā, dažkārt ar savu vēstījumu ietekmējot plašākus sabiedrības procesus.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)

 
Attālināto mācību materiāls "Kas kopīgs Vidzemes brāļu draudzei un soctīkliem?"

Vecums: 10.–12. klase

Skolēni gūst priekšstatu par hernhūtiešu ietekmi Latvijas vēsturē un brāļu draudzes būtisko lomu nacionālās inteliģences veidošanās procesā. Mācību materiāls noderīgs gan vēstures izziņai, gan veicina prasmi sasaistīt pagātnes norises ar mūsdienu dzīvi un izvēlēm.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)

 
Attālināto mācību materiāls "Jaunlatviešu stāsti. Grāmata un nācija"

Vecums: 10.–12. klase

Mācību materiāla mērķis ir aplūkot jaunlatviešu veikumu caur iespiesta teksta prizmu, atkārtojot un nostiprinot zināšanas par dažādu izdevumu nozīmi nācijas veidošanās procesā.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)

 
Attālināto mācību materiāls "Cenzūra. Jēdziens un interpretācijas"

Vecums: 10.–12. klase

Skolēni gūst priekšstatu par cenzūras lomu grāmatniecības vēsturē cauri laikiem. Materiāls attīsta pētnieciskās prasmes – izmantojot kodolīgu informāciju, skolēni meklē pierādījumus un pamato secinājumus. Materiālu var izmantot darbam vairāku mācību stundu garumā vai uzdot skolēniem tikai atsevišķus uzdevumus.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)
DARBA LAPA SKOLOTĀJIEM (PDF)

 
Attālināto mācību materiāls "Literatūra trimdā"

Vecums: 10.–12. klase

Skolēni gūst priekšstatu par trimdas literatūru. Mācību materiāls noderīgs gan vēstures izziņai, gan veicina prasmi ieraudzīt literatūras kā pagātnes norišu liecinieces saikni ar mūsdienu dzīvi un izvēlēm. Materiāls attīsta pētnieciskās prasmes – izmantojot kodolīgu informāciju un daudzveidīgus digitālos resursus, skolēni meklē pierādījumus un pamato secinājumus. Materiālu var izmantot darbam vairāku mācību stundu garumā vai uzdot skolēniem tikai atsevišķus uzdevumus.

DARBA LAPA SKOLĒNIEM (PDF)

 
Piedāvājums mazākumtautību (krievu val.) skolām

Lai ekspozīcijas apmeklējums noritētu veiksmīgāk, aicinām sagatavoties, izmantojot darba lapas, kas vienlaikus papildinās latviešu valodas leksiku un sagatavos sarunai par ekspozīcijas tēmām.

DARBA LAPA MAZĀKUMTAUTĪBU (KRIEVU) SKOLĒNIEM, 5.–7. KLASE (PDF)
 

 

Cenas

Ekskursija vai nodarbība pieaugušajiem latviešu valodā – 20,00 EUR, svešvalodā – 40,00 EUR.
Radošā darbnīca pieaugušajiem latviešu valodā – 40,00 EUR, svešvalodā – 60,00 EUR.
Skolēniem visas ekskursijas, nodarbības un radošās darbnīcas – bez maksas!

INFORMĀCIJA SKOLĒNU GRUPU PAVADOŅIEM (PDF)

 

Kontakti
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, 1. stāvs
Tālr.: 26420065
E-pasts: gramata.latvija@lnb.lv
www.facebook.com/gramatalatvija

Ekskursijas pa Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku var pieteikt pa tālruni 22022920 vai e-pastu: ekskursijas@lnb.lv