Ekspozīcijā skatāmās grāmatas

Izdrukāt
J.E. Glika Bībeles tulkojuma izdevums "Ta Swehta Grahmata jeb Deewa Swehtais Wahrds". Rīga, 1689 [faktiski 1694].
J.E. Glika Bībeles tulkojuma izdevums "Ta Swehta Grahmata jeb Deewa Swehtais Wahrds". Rīga, 1689 [faktiski 1694].
1

Ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" skatāmi vairāk nekā 100 grāmatu oriģināli no viduslaikiem līdz mūsdienām. Tajā aplūkojams 13. gadsimta manuskripta fragments, pirmās latviešu valodā iespiestās grāmatas un pirmās 16. gadsimta nogalē Rīgā iespiestās grāmatas. Ekspozīcijas goda vietā ir Johana Ernsta Glika Bībeles tulkojuma izdevums – pirmais ievērojama apjoma (2 487 lapaspuses) tekstu kopums latviešu rakstu valodā. Tajā skatāms Rīgā 1781. gadā izdotais filozofa Imanuela Kanta slavenā darba "Tīrā prāta kritika" pasaules pirmizdevums. Ekspozīcijā aplūkojamas grāmatas, kas palīdzēja radīt un apliecināt Latvijas nāciju un valsti 20. gadsimta sākumā un izdevumi, kas kalpoja okupācijas režīmiem. Iespējams apskatīt lasītāju pašrocīgi pavairotas grāmatas.

Ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" grāmatu kolekcijas daļa ar pilna apjoma grāmatu digitālajām kopijām pieejama arī Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā (http://gramatas.lndb.lv).