Gaismas pilī būs skatāma tematiska krājuma izlase "Arturam Eiženam Zalsteram – 95"

24/01/2017
Izdrukāt

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā (3. stāvā) ciklā "Ieskats latviešu zinātnes vēsturē" no 1. februāra līdz 30. aprīlim būs apskatāma tematiska krājuma izlase "Arturam Eiženam Zalsteram – 95". Ieeja bez maksas.

A. E. Zalsters veicis plašus pētījumus par Rīgas, Ventspils un Kuldīgas kuģu būvētavu vēsturi un konstruējis Rīgas laivveida kuģi. A. E. Zalsters sarakstījis vairāk nekā 400 publikāciju par dažādām tēmām. Krājuma izlasē apskatāmas publikācijas par kuģniecību un divi manuskripti.

A. E. Zalsters atzinis, ka, burinieki, viņaprāt, ir visromantiskākie kuģi pasaulē – "Latvijā būvētie burinieki ir mans trīsdesmit gadu ilgs pētījumu objekts, mana aizraušanās un vēsturnieka kaislība."

Krājuma izlasi iespējams aplūkot LNB darba laikā.
 

Uzziņai (izdevniecības "AGB" veidota informācija)

Arturs Eižens Zalsters (1922–2008) ir cilvēks ar unikālu biogrāfiju. Jūrnieka un mājsaimnieces dēls, kurš guvis plašu izglītību: pirms kara mācījies R. Tillberga mākslas studijā, pēc kara – pie K. Fridrihsona. 14 gadus darbojies Latvijas PSR Mākslinieku savienības studijā, piedalījies daudzās mākslas izstādēs. Agrā jaunībā mācījies klasiskās valodas, studijas turpinājis Rīgas Valsts Tehnikumā, tad Latvijas Universitātē. Pēc studijām norīkots darbā Būvmateriālu rūpniecības ministrijas Centrālajā Zinātniskās pētniecības laboratorijā, kā vadošais nestandarta iekārtu konstruktors strādājis PSRS aparātu būves ministrijas Rīgas filiāles konstruktoru birojā. Darbojies Latvijas Zinātņu vēstures asociācijā. Zalsters ar referātiem piedalījies 15 starptautiskās konferencēs un simpozijos. 300 publikāciju autors, vairākas no tām kopā ar ievērojamiem speciālistiem, piemēram, ar profesoru Arni Vīksnu rakstos par Mazirbes mēra akmeņiem. A. E. Zalstera raksti un pētījumi publicēti Zviedrijā un Polijā.

Papildu informācija:
Eva Ausēja
Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: eva.auseja@lnb.lv
Tālr.: +371 67806146