Fotografēšana un filmēšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

IzdrukātNosūtīt

LNB telpās tiek veikta fotoattēlu un video uzņemšana ar mērķi nodrošināt LNB darbības kultūrvēsturiskā mantojuma izveidošanu. Datu pārzinis ir Latvijas Nacionālā bibliotēka (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, tālr. 67806100, e-pasts: lnb@lnb.lv).

 1. Fotoattēlu uzņemšana LNB publiskajās telpās personiskām vajadzībām un nekomerciāliem mērķiem ir bez maksas.
   
 2. Visas fotosesijas un filmēšanas LNB telpās (izņemot jaunlaulāto) ir jāsaskaņo ar LNB Komunikācijas departamentu, zvanot pa tālruni 67716235 vai rakstot e-pastu: augusts.zilberts@lnb.lv. Jaunlaulātie fotosesiju piesaka LNB Ekskursiju centram, zvanot pa tālruni 22022920 vai rakstot uz e-pastu: ekskursijas@lnb.lv.
   
 3. Jebkuras fotosesijas saskaņošanai (izņemot jaunlaulāto) nepieciešama sekojoša informācija: 1) paredzētais norises laiks, 2) mērķis, 3) saturs, 4) kur nonāks fotografētais vai filmētais materiāls.
   
 4. Iepriekš saskaņotās fotosesijas un filmēšanas atļautas LNB publiskajās telpās no 1. līdz 8. stāvam un korē jeb 11. un 12. stāvā, ja vien tā ir pieejama attiecīgajā laikā. Lasītavās – tikai ar atļauju un ievērojot pilnīgu klusumu.
   
 5. Jaunlaulātie kopā ar fotogrāfu un grupu līdz 10 cilvēkiem (kopā) līdz 15 min var uzturēties un fotografēties LNB korē jeb 11. un 12. stāvā bez maksas, ja vien tā ir pieejama attiecīgajā laikā. Citās LNB publiski pieejamajās telpās fotosesijas ilgums var būt līdz 1 stundai.
   
 6. Atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. pantam, fotografēt un filmēt citas personas (gan pieaugušos, gan bērnus) ir atļauts tikai ar šo personu vai viņu vecāku, vai likumīgo aizbildņu atļauju.