"MIERS NAV MIEGS"

20/11/2012
Nosūtīt

2012. gada 15, novembrī atklājām izstādi "Miers nav miegs". Tas ir konceptuāls fotogrāfa Ilmāra Znotiņa un Kristīnes Liniņas (LNB) skatījums uz Pēterburgas Avīzēm un šodienu. Izstādes nosaukumā ietverts jaunlatviešu izplatīts sociāls vēstījums un aicinājums mosties no miega, kas adresēts latviešu sabiedrībai, lai vedinātu to atbrīvoties no domāšanas stereotipiem. Tā kā stereotipi eksistējuši visos laikos un visās sabiedrībās, tad arī šodien aicinājums pārvērtēt iesīkstējušus uzskatus ir gana aktuāls. “Kamēr tu savā ādā sēdi – negribi nedz lops, nedz zāle, ne akmens būt, nedz arī kāds gaiss vai tvaiks!” (Pēterburgas Avīzes, 1862, N3., 26.lpp.) Vairāk par izstādi šeit.

Foto: Paulis Jakušonoks