Francijas vēstnieces Latvijā Odiles Supizonas dāvinājums Tautas grāmatu plauktam