Digitālās koprades platformas "iesaisties.lv" atklāšana

04/06/2019
IzdrukātNosūtīt
Digitālās koprades platformas "iesaisties.lv" atklāšana
Digitālās koprades platformas "iesaisties.lv" atklāšana
1

2019. gada 14. jūnijā plkst. 15.00 Latviešu folkloras krātuves lasītavā (Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā) Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI) organizē sabiedrības iesaistes virtuālās laboratorijas "iesaisties.lv" atklāšanu. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar LU LFMI izstrādātajiem digitālajiem risinājumiem kultūras jomā, kas pieejami ikvienam.

"iesaisties.lv" ir virtuāla platforma, kurā apkopotas dažādas ar kultūras datiem un procesiem saistītas aktivitātes, kas bāzētas digitāla vidē un kurās ir iespēja piedalīties ikvienam sabiedrības pārstāvim. Šobrīd tajā iekļauti LU LFMI izstrādātie digitālie rīki daudzpusīgai kultūras mantojuma iepazīšanai, izpētei, kā arī jaunradei. Te interesenti atradīs gan materiālus par mūziku, literatūru, folkloru, etnogrāfiju, ko izmantot vēstures, novadpētniecības izzināšanai, varēs līdzdarboties kultūras mantojuma saglabāšanā, piemēram, stāstot par savu pieredzi svētku svinēšanā vai atšifrējot Latviešu folkloras krātuves rokraksta manuskriptus. Atsevišķas platformas daļas ir vērstas uz kultūras mantojuma atdzīvināšanu, piemēram, ieskaņojot dzejoļa lasījumu, iedziedot savu versiju kādai no arhīva melodijām u. tml.

Daļu no "iesaisties.lv" platformas rīkiem sabiedrībai bija iespēja iepazīt caur dažādām sabiedrības iesaistes akcijām, piemēram, "Simtgades burtnieks", "Skandē Veidenbaumu!" u. c. Pasākuma gaitā plānots klātesošos iepazīstināt ar rezultātiem un secinājumiem no šīm digitālās līdzdalības akcijām.

Pasākumu organizē LU LFMI Eiropas Savienības ERAF finansētā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040) ietvaros. Projekta mērķis ir izstrādāt virtuālu pētniecības un sabiedrības iesaistes laboratoriju pētījumu veikšanai digitālajās humanitārajās zinātnēs, iesaistīt sabiedrību kopīgu zināšanu radīšanā un padarīt publiski brīvi pieejamu, ērti lietojamu apjomīgu kultūras datu kopumu pētniecībai un vispārējai izziņai.

 

Papildu informācija:
Ginta Pērle-Sīle
Projekta administratīvā vadītāja
E-pasts: ginta.perle@lulfmi.lv
Tālr.: +371 26599968
lulfmi.lv
facebook.com/lulfmi/
twitter.com/LU_LFMI