Kolekcijas

Izdrukāt

Periodikas kolekcijas (Periodika.lv) un Grāmatu kolekcijas (Gramatas.lndb.lv) saturs pieejams bez autortiesību ierobežojumiem līdz brīdim, kamēr LNB nepaziņos par pretējo.

Šobrīd digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, karšu, grāmatu, nošu, skaņu ierakstu un attēlu kolekcijas.
 

INDUSTRIĀLAIS MANTOJUMS

 

 

AINAVU DĀRGUMI

AKADĒMISKAIS REPOZITORIJS "ACADEMIA"

ATTĒLI
(pieejama bibliotēku tīklā un daļēji neierobežoti)

BRĀĻU DRAUDZES (ROK)RAKSTI

FONOGRĀFA VALCES

G.F. STENDERA LITERĀRAIS MANTOJUMS

GRĀMATAS  
VIDEOINSTRUKCIJA 

KARTES  

LASĀMKOKS  

DZIESMU SVĒTKU KRĀTUVE

LATVIJA 16.-18.GS. KARTĒS

LATVIJAS KULTŪRAS KANONS

LATVIJAS KULTŪRAS VĒSTURE ATTĒLOS. SĒRIJA A: PORTRETI

LATVIJAS VĒSTURISKIE SKAŅU IERAKSTI
(pieejama bibliotēku tīklā un daļēji neierobežoti)

MANTOJUMS - 1: LATVIJAS PERIODISKO
IZDEVUMU SAGLABĀŠANA

PERIODIKA  
ROKASGRĀMATA (PDF)
VIDEOINSTRUKCIJA 

RAINIS UN ASPAZIJA

ZUDUSĪ LATVIJA