Izstāde "Latvijas kultūras kanons portālā "Zudusī Latvija""

Izdrukāt

Ekspozīcijas tehniskais apraksts:

  • 25 planšetes (0,70 m x 1,00 m)

Izstāde veidota, izmantojot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonica" projekta "Zudusī Latvija" saturā iekļautās vēsturiskās fotogrāfijas. 25 izstādes planšetēs Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi, kultūrvēsturiskā ainava un sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīve atainota sekojošos tematos: Sakrālās celtnes, Pilis un muižas, Latviešu mājvietas, Darbs un tā darītāji, Satiksme un infrastruktūra, Latvijas dabas objekti, Pieminekļi Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem, Dziesmu svētki. Izstādes autores ir projekta "Zudusī Latvija" vadītāja Ginta Zalcmane un māksliniece Ilze Ramane.

Latvijas kultūras kanons ir izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un  kultūras vērtību kopums, kas palīdz veidot kultūras pieredzi un nostiprina piederības izjūtu Latvijai. Fotogrāfijām kā pagātnes kultūrvēsturiskās ainas lieciniekiem, šodien piešķiram kultūrvēsturisku nozīmi.

Tā ir projekta "Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās" sastāvdaļa. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas kultūras kanona (LKK) atpazīstamību un rosināt diskusijas par kultūras vērtībām.

 

Ceļojošo izstādi var pasūtīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (tālrunis: 67716242, e-pasts: anete.skuja@lnb.lv).

CEĻOJOŠĀS IZSTĀDES