Bibliotēku snieguma rādītāju standarta aptauja

22/11/2018
IzdrukātNosūtīt

Līdz apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā ir izsludināta publiskā aptauja starptautiskā standarta "ISO 11629:2014: Information and documentation – Library performance indicators" tulkojuma latviešu valodā projektam "LVS ISO pr 11620: Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji".

Ierosinājumus nepieciešamajiem labojumiem un komentārus lūdzam iesniegt līdz 4. decembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas standartizācijas ekspertei Intai Virbulei (e-pasts: inta.virbule@lnb.lv).

 

Papildu informācija:
Inta Virbule
Standartizācijas eksperte
Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv
Tālr.: 67716195