Kompetenču attīstības centrs

Izdrukāt

Kompetenču attīstības centrs regulāri apzina Latvijas bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un mācību vajadzības, lai izstrādātu tām atbilstošu un īstenotu bibliotēku nozarē nodarbinātajiem un starpnozaru speciālistiem saistošu mācību piedāvājumu.

Galvenie darbības virzieni:

  • Izstrādāt un īstenot dažāda apjoma neformālās izglītības programmas (kursus);
  • Īstenot formālās (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības) programmas,  tostarp nodrošinot iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju "Bibliotekārs";
  • Veikt ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanu/ eksamināciju bibliotekāra kvalifikācijas iegūšanai;
  • Sniegt konsultatīvo atbalstu bibliotēku izglītojošās darbības jomā Latvijas bibliotēkām;
  • Piedalīties LNB izglītības projektu īstenošanā un atbalstīt ar LNB izglītojošo darbību saistītos projektus.

Darba laiks
P.-Pk. 9.00-17.00
S., Sv. slēgts

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
8. stāvs

Kontakti
Centra vadītāja Agnese Pašāne
Tālr.: 67806129
E-pasts: kompetencu.centrs@lnb.lv