Bērnu literatūras centrs

Izdrukāt

Nodaļas darba virzieni

  • bērnu un jauniešu līdz 16 gadiem bibliotekārais un informacionālais nodrošinājums un apkalpošana,
  • lasīšanas veicināšanas programmu Bērnu, jauniešu žūriju un Pirmā tikšanās ar bibliotēku koordinēšana,
  • Latvijas bērnu un jauniešu literatūras speciālistu aktivitāšu atbalstīšana,
  • kā Latvijas bērnu bibliotēku un publisko bibliotēku bērnu nodaļu konsultatīvais un informatīvais centrs sniedz kolēģiem profesionālas uzziņas un metodisko palīdzību, gatavo literatūras apskatus, izdod anotētu bibliogrāfisku rādītāju par iepriekšējā gadā publicētajām bērnu grāmatām, organizē pieredzes apmaiņas seminārus un konferences.

Pakalpojumi

  • ekskursijas,
  • tematiski pasākumi,
  • izstādes.

BĒRNU LITERATŪRAS KRĀJUMS
BĒRNU LITERATŪRAS CENTRA LASĪTAVA

Adrese
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
7. stāvs

Kontakti
Centra vadītāja Silvija Tretjakova
Tālr.: 67716038, 67716041
E-pasts: berni@lnb.lv, silvija.tretjakova@lnb.lv